Модель ДоходиЧРасходи

англ. incomeexpenditure model
кейнскіанская модель, згідно з якою рівноважний обсяг національного доходу розраховується з умовою, що планові витрати і реальний національний продукт знаходяться у функціональній залежності від величини реального національного доходу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.