Монетаризм

(monetarism) Школа економічної думки, яка ставить гроші в центр макроекономічної політики (macroeconomics). Заснована на кількісної теорії грошей (quantity theory of money) і вперше сформульована шотландським філософом Девідом Хьюмом (1711-1776), вона пов'язує рівень цін з кількістю грошей в народному господарстві. Останнім часом монетаризм, який стверджує, що грошові фактори суттєво впливають на економіку і що, зокрема, збільшення грошової маси державою швидше веде до інфляції, ніж до підвищення зайнятості, став основною протилежністю кейнсианству (Keynesianism). B той же час чистий монетаризм з'єднався з більш загальної критикою кейнсіанства з боку економістів-теоретиків, так що провести відмінність між монетаристами і кейнсіанцями досить важко ( cм.: нова класична макроекономічна теорія (new classical macroeconomics). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. одна тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім .