Мордвинов

1 . Микола Семенович (17. IV. 1754 - 30. III. 1845) - рус. держ. і товариств. діяч, економіст, граф (з 1834). Служив на флоті; командував флотилії на Чорному м. (1787-90), в 1799-1801 - адмірал, член і віце-президент Адміралтейства-колегій; в 1802 - мор. міністр. Зблизився з М. M. Сперанським і з 1809 став його найближчим співробітником по розробці плану поліпшення фінанс. системи Росії. У 1810-12 М. - попер. Деп. держ. економії Держ. ради. В 1816-18 - попер. Деп. економії, в 1821-38 - в Ден. гражд. і духовних справ Держ. ради. В 1823-40 - президент Вільного економіч. т-ва. У 1826 М., єдиний з членів Верх. кримінального суду, відмовився підписати смертний вирок декабристам. Соціально-економіч. погляди М. повні протиріч, характерних для політичне життя. думки епохи розкладання феодалізму. М. вважав можливим здійснення ряду буржуазних. економіч. перетворень в умовах самодержавної монархії і кріпосного права. Провідником перетворень повинно було виступити, на думку М., пр-во, до-рої, сприяючи розвитку виробляє. сил і особливо пром-сти, зніме феод. обмеження з частнохоз. діяльності, допоможе підприємцям пільговими кредитами, захистить батьківщин. пром-сть протекціоністським тарифом, подбає про впровадження науч. -техніч. удосконалень в нар. г-во. Важливу роль в здійсненні своєї програми М. відводив дворянству, що зберігає господств. становище в економіці.Будучи великим поміщиком, М. усвідомлював, що негайне скасування кріпосного права підірве економіч. і політичне життя. позиції дворянства. Тому висунув проект поступової ліквідації кріпосного вдачі шляхом викупу селянами особистої свободи без землі по непомірно високою ціною. Найважливіші праці М.: "Статут держ. Трудопоощрітельного банку" (1801); "Нек-риє міркування по предмету мануфактур в Росії і про тариф" (СПБ, 1815); "Міркування про що можуть послідувати пользах від установи приватних по губерніях банків" ( СПБ, 1816); "Про заходи поліпшення держ. доходів" (1825); "Про причини завжди мізерних і часто скоєних неврожаїв в Росії, як хліба так і корми для худоби" (СПБ, 1839). Багаточисельних. проекти, записки і думки М. опубл. в зб. "Архів гр. Мордвинова", т. 1-10, СПБ, 1901-03. Соч. : Избр. произв. , М., 1945. Літ. : Гневушев А. М., Політико-економіч. погляди Н. С. Мордвинова, К., 1904; Іконніков В. С., Гр. Н. С. Мордвинов, СПБ, 1873; Мордвинова Н. H., Спогади про адмірала, графі Н. С. Мордвинова і про сімейство його, СПБ, 1873; Морозов Ф. М., економіч. погляди Н. С. Мордвинова (1754-1845), "ИАН, Відділення економіки і права", 1945, No 2; Туманова Л. В., економіч. погляди Н. С. Мордвинова, "Наук. зап. Моск. фінансового ін-ту", т. 2, М., 1952. Р. В. Овчинников. Москва. 2 . Семен Іванович (26. I. 1701 - березень 1777) - рус. воєн. -море. діяч, адмірал (з 1764). У 1715-16 навчався в Мор. академії, в 1717-22 проходив морську практику у франц. флоті. З 1723 служив на Балт. флоті. В 1731-34 - командир Астраханського порту. З 1740 - знову на Балт. флоті. У 1756-61 командував ескадрою, що діяла проти Пруссії під час Семирічної війни. З 1762 - чл. Адміралтейства-колегії і комісії по поліпшенню флоту, з 1763 - її перед. Відомий як великий теоретик воєн. -море. справи і винахідник ряду навігаці.приладів. Автор мемуарів. Соч. : Записки адм. С. І. Мордвинова ..., СПБ, 1868; Каталог мореплавцям ..., (2 вид.), СПБ, 1862; Книги повн. зібр. про навігацію, ч. 1-4, СПБ, 1748-53. Літ. : Берх В., Життєпис адм. С. І. Мордвинова, (СПБ, 1831). 3 . Яків Якович (14. III. 1729 - 12. III. 1794) - рус. воєн. діяч, мандрівник. На воєн. службі з 1744, брав участь у Семирічній війні, про що залишив свої мемуари: "Маршрут 4-го гренадерського Пех. полку 1757-63 рр." (Не опубл.). У 1744-84 здійснив 5 подорожей по рус. Північ, записки про яких брало містять цінний мат-л з історії, етнографії та топографії Архангельської і Олонецкой губ. Соч. : Записки капітана Я. Я. Мордвинова. Журнал Про походах в Соловки і на Валаам о-ва ..., (СПБ), 1888.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.