Множаться Облігації

Див. Облігації множаться

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.