Мюрдаль (myrdal) Гуннар Карл (1898-1987)

шведський економіст, представник стокгольмської школи. Спеціаліст з питань міжнародних економічних відносин, економіки країн, що розвиваються. Мюрдаль заклав фундамент динамічного методу в області кількісної теорії грошей, ввів в економічний аналіз поняття очікуваних і фактичних змінних. Метод ложіданій

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.