НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

є природоохоронними, екологопросветітельскімі і науково-дослідними установами, території (акваторії) яких включають в себе природні комплекси та об'єкти, що мають особливу екологічну, історичну та естетичну цінність, і які призначені для использовани я в природоохоронних, просвітницьких, наукових і культурних цілях і для регульованого туризму

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.