Безпека національна

- стан захищеності життєво важливих національних інтересів в економічній, політичній, воєнній, екологічній, інформаційній та інших областях від реальних і потенційних загроз. Найважливішою складовою національної безпеки є збереження традиційного духовно-м