Немчинов Василь Сергійович (1894-1964)

радянський економіст, статистик, один з основоположників економіко-математичного напряму вітчизняної економічної науки. Під керівництвом Немчинова була організована перша в СРСР Лабораторія економіко-математичних досліджень, на базі якої в 1963 році був створений Центральний економіко-математичний інститут АН СРСР (нині ЦЕМІ РАН). Немчинов один з перших у вітчизняній науці поставив і вирішив багато теоретичні питання економічної кібернетики, економетрії, застосування методів математичного моделювання та обчислювальної техніки в економічних дослідженнях (монографія лЕкономіко-математичні методи і моделі

Словник бізнес-термінів. Академік. Ру. 2001.