Нетто Абсолютна

англ. absolute net
А. Премія страхова, з суми якої відняті належні страховику знижки.
Б. Премія (премія-брутто), підлягає поверненню страхувальнику відповідно до умов страхового договору, за вирахуванням брокерської винагороди.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.