ЧИСТІ ІНОЗЕМНІ активи

Сальдо активних і пасивних операцій органів грошово-кредитного регулювання з нерезидентами.
Іноземні активи включають міжнародні резерви Російської Федерації і менш ліквідні, нерезервних активи. Під нерезервних активами в цій таблиці розуміються інші активи Банку Росії, розміщені у нерезидентів, зокрема, активи, виражені в валютах з обмеженою конверсією і в валюті Російської Федерації, а також довгострокові кредити і депозити в конвертованій валюті, участь в капіталі банків-нерезидентів.
Іноземні пасиви включають всі види запозичень Банку Росії у нерезидентів (кредити, депозити, кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в Банку Росії і т. П.), А також суми кредитів МВФ, отримані Мінфіном Росії і Банком Росії

Словник бізнес -термінах. Академік. ру. 2001.