ЧИСТА ЦІНА

(clean price) Ціна золотообрізні державного цінного паперу (gilt-edged security) за вирахуванням встановленого процентного доходу по ній, після того як була проведена попередня виплата дивіденду. Відсоток по золотообрезним цінних паперів постійно зростає, хоча дивіденди виплачуються через фіксовані проміжки часу (зазвичай кожні шість місяців). Ціни на такі папери, що публікуються в газетах, є, як правило, чистими, хоча зазвичай покупець платить за процентний дохід і отримує право на нього разом із самою цінним папером.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.