Дев'ять течій, десять шкіл

ЦЗЮ ЛЮ ШИ ЦЗЯ "Дев'ять течій, десять шкіл" Традиц. позначення осн. древнекіт. філос. напрямків, перерахованих в трактаті Лю Синя (кін. 1 ст. до н. е. - поч. 1 ст.) "Ци люе" ( "Сім склепінь"): жу (цзя) (конфуціанство), мо (цзя), дао (цзя) (даосизм), хв (цзя), фа (цзя) (легизм), Іньян (цзя), нун (цзя), цзунхен (цзя), Цза (цзя), сяошо (цзя) ( "школа казок", що відноситься приблизно до обл. красного письменства). Що увійшли до цього переліку ідейні напрямки, за винятком сяошо цзя, згодом стали іменуватися "дев'ятьма течіями (думки)" (цзю лю): вже в "Хань ту" (1 ст.) Згадується про те, що книги, які перебували у віданні Лю Сяну (1 ст. до н. е. - поч. 1 ст.), зберігача імп. б-ки дин. Хань, були розподілені по "дев'яти течіям", т. Е. По розділах, співвіднесені з відповідними ідейними напрямами. * Древнекіт. філософія. Епоха Хань. М., 1990. С. 322 - 4.

Китайська філософія. Енциклопедичний словник. 2009.