НОНДЕСКРІПТОР

Лексична одиниця в інформаційно-пошуковому тезаурусе, яка не може бути використана для координатного індексування і підлягає заміні одним або декількома замінюють її дескрипторами.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.