НОРМАТИВ РИЗИКУ ВЛАСНИХ ВЕКСЕЛЬНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Норматив, що затверджується Центральним банком для комерційних банків. Розраховується як відношення суми випущених банком векселів і банківських акцептів в рублях і валюті плюс 50% від суми авалей, індосаментів і вексельного посередництва до власних коштів кредитної організації

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.