Об'єкт Обкладання Податком На Дохід

валовий дохід компанії, фірми, зменшений на суму витрат, включених в собівартість продукції (робіт, послуг), а також податку на додану вартість і акцизів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.