ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Рахунки або борги, які повинні бути сплачені підприємством. Розрізняють поточні та довгострокові зобов'язання. До зобов'язань підприємства відносяться: позики, кредити, кредиторська заборгованість, зобов'язання по розподілу валового внутрішнього продукту.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.