Оферта

від лат. offertus - запропонований; англ. offer
письмове або усне пропозицію одного боку (оферентом) вступити в договірні відносини з іншою особою (акцептантом), О. зазвичай стосується продажу партії товару на умовах продавця. В О. зазначаються: найменування товару, його кількість, ціна, базисні умови поставки, умови платежу, вид тари і упаковки, юридична адреса продавця. О. має термін дії.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.