Величина Пропозиції

кількість товару або послуг, яке виробник або продавець може запропонувати до продажу на ринку на даний період часу. В. п. Залежить від цін на товари і послуги, витрат виробництва, рівня технології, величини податків. В. п. Разом з величиною попиту є головним фактором, що визначає рівень цін.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.