Завдання та обов'язки

Сукупність дій працівника, спрямованих на досягнення цілей системи управління і обов'язкових для виконання.
Службові обов'язки працівника встановлюються посадовими інструкціями, положеннями або статутами організацій, правилами внутрішнього трудового розпорядку

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.