Ольденбург

Сергій Федорович (14 (26). iX. 1863 - 28. II. 1934) - рус. сходознавець, один із засновників рус. індологіч. школи, учень І. П. Мінаєва. Закінчив сх. ф-т Петербурзького. ун-ту. З 1889 викладав в Петерб. ун-ті. З 1900 - академік; з 1904 по 1929 - неодмінний секретар Академії наук. У 1917 був хв. освіти Врем. пр-ва. В 1930-34 - директор Ін-ту сходознавства АН СРСР. Наук. інтереси О. були надзвичайно широкі. Центр. місце в його працях (св. 300 друкованих праць) займали проблеми історії культури і релігії давньої і пор. -століття. Індії. Опублікована в 1894 кн. "Буддійські легенди" (ч. 1 - магістерська дисс. О.) послужила початком великої серії робіт з історії інд. літ-ри і фольклору Індії, Сходу в цілому, рус. і зап. -Європа. фольклору; інша велика група робіт присвячена вивченню історії буддизму, буддійського позовква і письм. пам'яток. У 1909-10 і 1914-15 О. керував археологич. експедиціями в Сх. Туркестан, які відкрили виключно важливі пам'ятники писемності і матеріальної культури. Праці О. з дешифрування і публікації текстів з Сх. Туркестану мають велике науч. значення. О. прочитав і видав найдавніший пракрітской текст Дхаммапади (частини Буддійського канону) на кхароштхи. Був великим етнографом, автором мн. етнографіч. робіт. Значить. цінність представляють багаточисельних. роботи О. по історії сходознавства. Чи не менше сил, ніж дослідні. роботі, О. віддавав діяльності по організації батьківщин.науки, в першу чергу - сходознавства. Був ініціатором ряду відомих рус. науч. експедицій в Центр. Азію і Тибет, організатором робіт по збиранню і вивченню рус. фольклору. За його ініціативою в Петербурзі в 1897 була створена міжнар. серія по публікації буддійських текстів "Bibliotheca buddhica" (ст. 1-32, 1897-1962), в якій взяли участь найбільші сходознавці світу. Літ. : Скачков П., Мат-ли для бібліографії праць С. Ф. Ольденбурга, в кн. : С. Ф. Ольденбург, Л., 1934; "Зивал", т. 4, M. - Л., 1935 (див. Список праць О.). Г. М. Бонгард-Левін. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.