Операції На Відкритому Ринку

(open market operations) Купівля або продаж урядом облігацій (особливо надійних цінних паперів) за гроші. Є основним засобом здійснення грошової політики (monetary policy) в промислово розвинених країнах. Купуючи (або продаючи) додаткову кількість облігацій, уряд повинен підвищити (або знизити) ціни на них і відповідно знизити (або підвищити) процентні ставки. Згідно кейнсіанської теорії, більш низькі процентні ставки будуть стимулювати капіталовкладення і, таким чином, поведуть до розширення виробництва в країні. Однак відповідно до іншими теоріями, наприклад відповідно до неокласичної (new classical macroeconomics), це може повести тільки до зростання рівня цін, тобто до стимулювання інфляції (inflation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.