ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ БАНКУ

Основна частина доходів і витрат банку, пов'язана з виконанням різних банківських операцій. До операційних доходів комерційного банку відносять: нараховані та отримані відсотки за позиками, наданими юридичним і фізичним особам, кредитами, наданими іншим банкам, а також отриманим централізованим ресурсів; відсотки, сплачені банками-кореспондентами; плата за послуги з відкриття та ведення розрахункових, поточних, валютних, позичкових рахунків; позитивні курсові різниці по операціях в іноземній валюті; відшкодування клієнтами поштових, телеграфних, телефонних витрат; доходи від лізингових, факторингових, форфейтингових, трастових, інформаційних, консультаційних послуг; доходи, отриманих банком за роботу з розміщення державних цінних паперів на ринку, резервів федерального казначейства; доходи від операцій з цінними паперами; доходи від участі в діяльності інших організацій та ін.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.