Акції Звичайні

англ. ordinary shares
цінні папери, що відповідають внесеної частці в капітал АТ. Власник А. о. має право:
1. Отримувати дивіденди від прибутку А. о. , Якщо такі нараховуються.
2. Брати участь у загальних зборах АТ з правом голосу.
3. Бути обраним до керівництва АТ.
4. Отримати свою частку майна АТ при його ліквідації.
Розмір дивідендів по А. о. заздалегідь не відомий і визначається на щорічних загальних зборах акціонерів. Подібні акції також називаються простими, простими або акціями з нефіксованим дивідендом.
Див. Акції привілейовані

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.