Оренбурзького козачого війська,

частина козацтва в дореволюційній. Росії, що розміщувалася в Оренбурзькій губ. (Нині Оренбурзька обл., Частина Челябінської, Курганської обл. І Башкирської АРСР). З будівництвом на південно-сх. кордоні Росії Оренбурзької укріплене. лінії і підставою Оренбурга (1 735) для їх оборони в 1734-43 були переселені частина яицких, уфимских, олексіївських козаків і повністю самарські козаки. У 1748 було створено Оренбурзьке нерегулярне військо (бл. 4, 5 т. Ч.). В 1755 (рік офіц. Освіти О. к. В.) Був сформований Оренбурзький козачий корпус (2 т. Ч.); що не увійшли до нього козаки (бл. 3, 8 т. ч.) залучалися для несення служби в укріпленнях і для походів проти повстань корінного населення. У 1758 О. к. В. по положенню і платні було прирівняне до Донському і ін. козачим військам. У 1768 числ. козаків досягла 13, 7 т. ч. (з них на дійсну. службі 4, 7 т. ч.). У 1840 були визначені кордони військовий землі і склад війська в 10 кінних полків і 3 арт. батареї. В 1854-76 О. к. В. виставляло також 6 піших батальйонів. У 1914 О. к. В. містило в мирний час 6 кінних полків, 3 арт. батареї, 1 кінний дивізіон, 1 гвард. і 2 отд. сотні (майже половина їх несла службу в Туркестанському воєн. окрузі). Під час 1-ї світової війни було виставлено 18 кінних полків, 91/2 батарей, 1 кінний дивізіон, 1 гвард. сотня, 9 піших сотень, 61/2 запасних сотень, 37 отд.і особливих кінних сотень. У 1915 списковий склад О. к. В. становив разом із запасом і ополченням 63, 5 т. ч. (в строю 27, 2 т. ч.); військова земля - ​​7, 5 млн. дес. , Пор. надів на козака - 23, 1 дес. Загальна кількість козацького населення - 533 т. Ч. У 1790 вперше була виділена сотня О. к. В. для участі у війні зі Швецією. У 19 - поч. 20 ст. О. к. В. брало участь майже у всіх війнах, к-які вела Росія, і в походах в Пор. Азію. Під час Хрест. війни під керівництвом Є. І. Пугачова 1773-75 козачі низи активно боролися на боці повсталих. Після Окт. революції бідніші верстви О. к. в. стали на бік Рад. влади і брали участь в розгромі військ отамана О. к. в. А. І. Дутова (див. Дутова заколот) і на фронтах гражд. війни. У 1920 було ліквідовано у зв'язку зі скасуванням козацтва. Літ. : Століття воєн. мін-ва, т. 11, ч. 1-4, СПБ, 1902-1911; Положення про О. к. В. , СПБ, 1840; Стариков Ф., Іст. -статістіч. нарис О. к. в. , Оренбург, 1891; Мат-ли по іст. -статістіч. опису О. к. в. , В. 1, 3, 5, Оренбург, 1903-04; Звіт про стан О. к. В. за 1914 і 1915 Оренбург, 1915-16; Казин В. x. , Козацькі війська, СПБ, 1912. А. А. Малиновський. Москва.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.