ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

Сукупність усіх рішень і заходів, прийнятих організацією для постановки стратегічних завдань і їх досягнення

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.