Організований ринок праці

- ринок праці, який характеризується:
-1- розвиненою інфраструктурою ринку праці;
-2- взаємодією політики зайнятості з іншими напрямами економічної і соціальної політики держави.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.