Орієнтація Маркетингу Загальна

англ. total marceting orienyayion
маркетинг, дії якого сконцентровані на задоволення вимог споживача, а не тільки на збільшенні обсягу продажів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.