Власний ризик

- оцінка ризику окремої операції, фінансового інструменту окремо від контексту проведення операції або портфеля в який входить фінансовий інструмент.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.