УЧАСТЬ

(contribution) Поділ страхової виплати між двома або кількома страховиками, які застрахували один і той же об'єкт, що належить одному і тій же особі, від одного і того ж ризику. У зв'язку з тим що ця особа не може вимагати відшкодування, сума якого перевищила б вартість об'єкта страхування, кожен із страховиків платить частину страхової суми. Наприклад, в разі крадіжки пальто з автомобіля може виявитися, що його вартість підлягає відшкодуванню за полісом індивідуального страхування непередбачених збитків і по полісу страхування автомобіля. Через те що власник полісів може отримати тільки вартість пальто (він не може отримати прибуток від крадіжки), кожен із страховиків компенсує йому половину величини збитку.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.