УЧАСТЬ У ПРИБУТКУ

(profit sharing) Розподіл частини прибутків компанії між її службовцями в формі або готівки, або акцій компанії. Існує безліч програм участі співробітників в результатах господарської діяльності компанії, де участь в прибутках використовується як засіб підвищення мотивації. У деяких програмах частка одержуваної співробітником прибутку пов'язується із заробітною платою, в інших - зі стажем. Існують програми, де все, що пропрацювали в компанії протягом якогось мінімального періоду, отримують рівну частку в прибутках.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.