Платіжний Баланс

(balance of payments) Звітність, що характеризує участь країни в міжнародному обміні. Вона включають в себе різні складові частини, наприклад поточний платіжний баланс (current account) і баланс руху капіталів (capital account). У поточний платіжний баланс входить торговий баланс, який відображає співвідношення імпорту та експорту ( cм.: торговий баланс (balance of trade). Взагалі сальдо платіжного балансу повинне завжди бути рівним нулю. Пасивне або активне сальдо відображає незбалансованість складових частин балансу і, як правило, показує ту суму, на яку скоротилися або зросли валютні резерви держави. Правила, що регулюють публікації даних платіжного балансу, рекомендовані Міжнародним валютним фондом (International Monetary Fund).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. Н. Осадча І. М.. 1998.