Дата Платежу

термін настання платежу за позикою, облігації або борговим зобов'язанням разом з нарахованими відсотками.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.