Неустойка

англ. penalty, forfeit грошова сума, визначена законом або договором, яку винна сторона повинна сплатити потерпілій стороні у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, прострочення виконання. Стягується Н. у вигляді пені або штрафу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.