ВЕКСЕЛЬ ВИДАНИЙ

1. Особливий вид письмового боргового зобов'язання, складений в продиктованої законом формі і дає його власнику безперечне право вимагати після закінчення певного терміну з особи, яка видала (або акцептовавшего) зобов'язання, сплати вказаній у векселі грошової суми. Вексель - свого роду "торгові гроші", розвиває безготівковий розрахунок.
2. Цінний папір, різновид грошового кредиту.
Головною властивістю векселя є його "абстрактність", тобто відсутність будь-яких пояснень з приводу виникнення грошового боргу, а також безперечність - обов'язковість оплати у точній відповідності з даними векселя. Найважливішим властивістю векселя є його звертання. За допомогою передавального напису вексель може звертатися серед необмеженої кількості клієнтів.
Вексель виступає як знаряддя комерційного кредиту. Передача векселя іншій особі здійснюється шляхом передавального напису в формі індосаменту.
Розрізняють два види векселів: простий і перекладної. Простий вексель повинен містити просте, нічим не обумовлене обіцянку сплатити певну суму, а перекладної вексель - просте і нічим не обумовлений наказ сплатити певну суму і найменування того, хто повинен платити (платника)

Словник бізнес-термінів. Академік.ру. 2001.