Пенсії при неповному стажі

громадянам, які не мають повного загального трудового стажу, необхідного для призначення трудової пенсії, може бути встановлена ​​пенсія при неповному трудовому стажі. Для призначення такої пенсії по старості необхідно мати не менше 5 років загального трудового стажу. Пенсія по старості при неповному стажі може бути призначена тільки після досягнення загальновстановленого пенсійного віку: чоловіками - 60 років, жінками - 55 років. Громадянам, які є інвалідами i і II груп внаслідок загального захворювання і не мають повного трудового стажу для призначення пенсії по інвалідності (див. Пенсії по інвалідності), пенсія при неповному загальному трудовому стажі може бути встановлена ​​незалежно від тривалості останнього. Призначається пенсія при неповному загальному трудовому стажі і у зв'язку з втратою годувальника. Розмір пенсії при неповному загальному трудовому стажі визначається пропорційно наявному стажу, виходячи з повної пенсії. При цьому при пенсійному забезпеченні по старості враховується повний необхідний стаж, що становить для чоловіків 25 років, для жінок - 20 років (т. Е. Не беруться до уваги пенсійні пільги по скороченню необхідного стажу для деяких категорій громадян). Пенсія обчислюється таким чином: визначається відповідна повна пенсія, вона ділиться на число місяців необхідного стажу, і отримана сума множиться на число місяців фактично наявного стажу (у цьому стажі період понад 15 днів округляється до повного місяця, а період до 15 днів включно не враховується) .Розмір пенсії при неповному трудовому стажі не може бути нижче 2/3 мінімальної пенсії по старості. До пенсії при неповному трудовому стажі можуть нараховуватися такі ж надбавки, як і до повної пенсії відповідного виду, без зменшення їх розміру. Пенсії при неповному стажі можуть призначатися як непрацюючим, так і працюючим громадянам. Працюючим пенсіонерам вони виплачуються в повній сумі (без надбавки на непрацездатних утриманців). Якщо пенсіонер, якому пенсія призначена при неповному загальному трудовому стажі, набув стажу, достатнього для встановлення повної пенсії, пенсія перераховується (за його заявою з представленням документів про стаж). Пенсійне законодавство передбачає можливість призначення пенсії по старості в зв'язку з особливими умовами праці за Списками № 1 і 2 особам, які не мають повного спеціального трудового стажу. Громадянам, які мають не менше половини необхідного стажу на підземних роботах, на роботах з шкідливими умовами праці та в гарячих цехах (т. Е. За Списком №1), пенсія призначається зі зменшенням загальновстановленого пенсійного віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і жінкам. Громадянам, які мають не менше половини необхідного стажу на роботах з важкими умовами праці (т. Е. За Списком № 2), пенсія призначається зі зменшенням загальновстановленого пенсійного віку на 1 рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам. Аналогічне правило застосовується і при призначенні пенсії по старості в зв'язку з роботою в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. Громадянам, які пропрацювали в районах Крайньої Півночі не менше 7 років 6 місяців, пенсія призначається зі зменшенням загальновстановленого пенсійного віку на 4 місяці за кожен повний календарний рік роботи в цих районах.При роботі в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, а також в цих місцевостях і районах Крайньої Півночі, кожен календарний рік роботи в таких місцевостях вважається за 9 місяців роботи в районах Крайньої Півночі.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.