ВЕКСЕЛЬ ПІДРОБЛЕНИЙ

Вексель, який є фікцією, підробкою, що не відповідає дійсності, який використовується з якою-небудь певною метою (метою афери).
Вексель підроблений містить несанкціоновані зміни тексту, непомітні при зовнішньому огляді (підроблення). Вексель підроблений, або вигаданий складений від імені якоїсь особи (зазвичай висококредітного) без належного на те уповноваження, містить підроблений підпис векселедавця і (або) акцептанта, а в ряді випадків - і інших учасників.
До вигаданим векселями відносять також сімулярние і тюремні.
До фіктивним векселями також відносяться дружні, бронзові векселі. Виписка таких векселів створює "фіктивний капітал" векселедержателя. Виявити виписку фіктивного векселя можна тільки при інформованості про взаємовідносини між векселедавцем і платником характеру або встановить обґрунтованість одночасно двох векселів зазначених осіб в один банк

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.