Показники ефективності діяльності підрозділів управління персоналом

- оціночні критерії, виражені в об'єктивних показниках розвитку виробництва:
  • показники економічної ефективності;
  • показники кількісної, структурної і якісної укомплектованості кадрового складу;
  • показники ступеня задоволеності працівників