Період Звітний

період (місяць, квартал, рік), за який подається звітність.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.