КАДРОВИЙ АУДИТ

- оцінка відповідності кадрового потенціалу організації її цілям і стратегії розвитку;
- діагностика причин виникнення проблем з вини персоналу;
- вироблення конкретних рекомендацій для керівництва і служби управління персоналом. Предметом аудит