УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

(personnel management) Управління співробітниками організації з метою виконання ними їх роботи і в рамках організації в цілому, як в її інтересах, так і в інтересах співробітників. В інфляційні 1960-70-і рр. висока зайнятість і зростання комп'ютеризації породили нові потреби роботодавців. У поєднанні з розширенням законодавства про зайнятість це сприяло суттєвому підвищенню значимості керуючого персоналом (personnel officer's). Хоча з проблемою управління персоналом в більшій чи меншій мірі стикаються всі менеджери, великі організації в названий період стали звертатися до послуг фахівців в інтересах централізованої розробки стратегії використання робочої сили, наймання та підбору кадрів, їх навчання і професійної підготовки, умов праці та її оплати. Причому особлива увага приділялася проблемам трудових відносин і безпеки праці, правовим аспектам взаємодії підприємців та осіб найманої праці. З ростом безробіття в 1980-і рр. намітився перехід від управління персоналом до підбору персоналу (personnel selection). Зміни в технологічних процесах і необхідність підвищення ефективності та гнучкості виробництва в світлі загострення конкуренції на світових ринках визначають постійне підвищення значення стратегії використання робочої сили і її професійного навчання.Зростає і потреба в безперервній зміні структури організації з метою досягнення зростання продукції без збільшення чисельності персоналу. Нинішня тенденція характеризується особливою увагою і до способів досягнення істотного задоволення працею за рахунок його варіювання, особливо шляхом професійного навчання одного і того ж особи різними спеціальностями. Див. Також: Інститут менеджерів, керівних кадрами (Institute of Personnel Management).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.