УЧАСТЬ ПЕРСОНАЛУ

(employee participation) 1. Посилення мотивації робочої сили шляхом розподілу серед персоналу акцій компанії. Участь працівників в акціонерному капіталі компанії ( cм.: план придбання акцій службовцями компанії (employee share-ownership plan) в даний час стало важливим фактором поліпшення відносин між адміністрацією і робітниками в промисловості. 2. Введення до складу ради директорів представника службовців компанії з цілий ю забезпечити участь персоналу в управлінні компанією.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е . н. Осадча І. М.. 1998.