ФИЗИЧЕСКИЙ КАПІТАЛ

(physical capital) Капітал у формі матеріальних активів, таких, як машини і обладнання, будівлі і споруди, земля, - все те, що може бути використано для виробництва товарів і послуг. Фізичний капітал слід відрізняти від капіталу в грошовій формі, тобто грошей, і від людського капіталу (human capital).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.