Фізіократів

(physiocrats) Група французьких економістів кінця XVIII в. на чолі з Ф. Кене (1694-1774). Створені останнім економічні таблиці зазвичай вважаються найбільш раннім варіантом рахунків національного доходу (national income accounts) і кругообігу доходів (circular flow of income). На противагу меркантилистам ( cм.: меркантилізм (mercantilism) вони вважають, що єдиним джерелом багатства (wealth) виступає сільське господарство, торгівля і промисловість не більше ніж сфера обміну предметами дорівнює вартості (value). Більшість положень їх доктрини (наприклад, пропозиція стягувати податки лише з землі) нині не застосовується, однак високо оцінюється позиція фізіократів як перше в світі прихильників вільної торгівлі (free trade), а також теоретиків, чиї роботи заклали фундамент наукової діяльності А. Сміта (1723-1790).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. Н. Осадча І. М.. 1998.