ПЛАТОН (428 або 427 рр. До н. Е. - 348 або 347 рр. До н. Е.)

давньогрецький мислитель. У творі "Закони" Платон висловив ряд оригінальних економічних положень. Так, він вважав, що в процесі обміну має місце приведення до "пропорційності і одноманітності" невідповідних і різноманітних товарів. У Платона містяться висновки і про те, що гроші виконують не тільки функції засобу обігу і скарби, а й функцію міри вартості. Разом з тим він виступав проти використання грошей для накопичення багатства і засуджував лихварство. Платон один з перших в історії економічної думки поставив питання про основу і рівні цін. Він вважав, що ціни повинні регулюватися державною владою, причому за основу повинна братися така ціна, яка забезпечувала б отримання помірної прибутку.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.