Застава

(charge) 1. Юридично або рівнозначно оформлене володіння землею, що виступає заставою виплати грошей. Застава дає кредитору, на користь якого він виданий (залогополучателю (chargee), переважне порівняно з не мають забезпечення кредиторами право на отримання частини доходу від закладеної землі або надходжень від її продажу. 2. Участь у власності компанії, що оформляється на користь кредитора (наприклад, власника боргового зобов'язання (debenture holder) з метою забезпечення повернення позики. Велика частина часток такого роду підлягає реєстрації Реєстратором компаній (Registrar of Companies) ( cм. також: регістр застав (register of charges). Фіксований заставу (fixed charge) (або особливий заставу) - це право кредитора на якусь певну власність (наприклад, землю); ліквідну заставу (floating charge) передбачає право кредитора на ліквідні активи компанії (наприклад, готівку, товарну готівку), до яких воно застосовується до моменту кристалізації (crystallization), то ес ть до тих пір, поки не настане якась подія (наприклад, розпуск компанії), яке перетворить ці активи в фіксовані. До моменту кристалізації закладені ліквідні активи можуть використовуватися на погашення незабезпечених позик. Після кристалізації їх заставу розглядається як фіксований, отже, не забезпечені заставою заборгованості (за винятком тих, які, за Законами про компанії, забезпечуються перевагою) мають нижчий ранг в порівнянні з боргами забезпеченими ( cм.також: оманливе перевагу (fraudulent preference). Запорукою можуть служити і акції. Наприклад, статут компанії, як правило, передбачає за нею право утримання (арешту) (lien) акцій, в рахунок оплати яких чергові внески (calls) не надійшли, і компанія може в якості забезпечення боргу третій стороні закласти ці акції шляхом або повної передачі їх з умовою повернення після погашення боргу, або депонування сертифіката володіння ними.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.