Договір Попередній

договір, за яким сторони зобов'язуються укласти в майбутньому повноцінний основний договір на умовах, обумовлених попереднім договором. Д. п. Полягає в письмовій формі і містить основні умови майбутнього повноцінного договору. Дія Д. п. Припиняється, якщо до закінчення його терміну, сторони укладають основний договір.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.