ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ ПОВНИХ ВИТРАТ

(full-cost pricing) Метод оцінки товарів з урахуванням повних витрат на їх виробництво, тобто не тільки прямих (direct costs), але і постійних витрат ( cравні: граничні / маржинальні витрати (marginal cost). Очевидно, що в кінцевому рахунку, щоб бути прибутковим, бізнес повинен покривати всі свої витрати. Але бувають обстоятельст ва, коли товари, що продаються за ціною, нижчою, ніж загальні витрати, все ж приносять вигоду, адже якби вони через більш високу ціну не продавалися зовсім, вигоди не було б взагалі.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.