Пруденційного НОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Встановлені банком Росії: граничні величини ризиків, прийнятих кредитними організаціями; норми щодо створення резервів, що забезпечують ліквідність кредитних організацій і покриття можливих втрат; вимоги, невиконання яких може негативно вплинути на фінансове становище кредитних організацій або на можливість реальної оцінки їх фінансової діяльності, включаючи вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку, подання звітності та при реєстрації, ліцензування та розширенні діяльності кредитних організацій.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.