Гриф про секретність

англ. confidential
реквізити, які свідчать про ступінь секретності відомостей, що містяться в їх носії, що проставляються на самому носії і / або в супровідній документації на нього. Ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, повинна відповідати ступеню тяжкості шкоди, яку може бути заподіяно безпеки держави внаслідок поширення зазначених відомостей. У РФ встановлені три ступені секретності відомостей, що становлять державну таємницю, і відповідні цим ступеням грифи секретності для носіїв зазначених відомостей: особливої ​​важливості, секретно і цілком таємно. Не допускається використання грифів секретності для засекречування відомостей, не віднесених до державної таємниці.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.