ПРОЦЕССОР

Пристрій, що виконує команди. Обов'язковими компонентами П. є арифметико-логічний пристрій і пристрій управління. П. характеризуються архітектурою, набором виконуваних команд, швидкістю їх виконання і довжиною машинного слова. Архітектура визначає типи оброблюваних даних, регістри, стеки, систему адресації і т. П. Набір команд може бути фіксованим або з можливістю микропрограммирования. Мікропрограмміруемие П. мають вбудовану пам'ять, в якій зберігаються прошивки, що визначають набір виконуваних команд. Серед фіксованих команд, як правило, є команди арифметичних і логічних операцій, передачі управління і переміщення даних між регістрами, стеками, пам'яттю і портами введення-виведення. Команди П. зазвичай забезпечують обробку слів наступної довжини: біт, напівбайт (4 біта), байт (8 біт), два, чотири або вісім байтів. У сучасних комп'ютерах в якості процесорів застосовуються мікропроцесори. У розмовній мові під словом П. найчастіше мається на увазі центральний процесор

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.